MultiCam 1000 - Obráběcí centrum - DE

MultiCam 1000 - Obráběcí centrum - DE

Obráběcí centrum deskových dřevěných a plastových materiálů.

  • Jedná se o počítačově řízený řezací stroj pro řezání materiálů, jako např. dřevo, kompozitní materiály, hliník a jiné měkké kovy, plasty a pěny,  či pryže.

  • Stroj je vybaven svislou osou vřetena a využívá čelního frézování. Routery svoji stavbou vycházejí z portálových frézek. Využívá se konstrukce s pevným stolem a posuvným portálem (tzv. gantry konstrukce).
    Hlavním nástrojem je fréza, obvykle se jedná o rotační nástroj souměrného tvaru s několika břity.

  • CNC routery mohou suplovat role mnoha nástrojů, jako jsou pily, frézky či vrtačky.

  • Hlavní výhodou CNC routeru je opakovaná (automatizovaná) a konzistentní (přesná) produkce a z toho vyplývající vysoká výroby. Použití CNC routeru snižuje plýtvání materiálem, míru četnosti chyb, jakož i dobu potřebnou pro výrobu.

  • CNC routery pracují na kartézském souřadnicovém systému (X, Y, Z) pro ovládání 3D pohybu, jako zdroj dat slouží soubory v G-kódu, které obsahují souřadnice, jenž jsou výstupem CAD/CAM programování.

  • CNC routery jsou vhodné pro výrobu řady různých produktů, jako jsou mimo jiné výrobky řezané a frézované ze dřeva, interiérové a exteriérové dekorace, dřevěné panely, reklamní tabule, dřevěné rámy, lišty, hudební nástroje, nábytek apod.

  • stroj je vybaven oscilačním nožem pro řezání měkkých deskových materiálů

max zpracovávaný formát 2000*3000mm

multicam